Informatie over Mijn Erkenning

Mijn Erkenning is het kanaal waarlangs feedback op documenten die je indient of veldwerk dat je uitvoert, rechtstreeks bij jou belandt en voor jou steeds raadpleegbaar is. Het faciliteert dus de doorstroom van feedback vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed. De feedback die je krijgt, past binnen de coachende rol die we opnemen om de kwaliteit van je onderzoek te verbeteren. Opgelet, het is geen discussieplatform. Je kan dan ook niet rechtstreeks reageren.

In Mijn Erkenning kan je steeds je persoonlijk dossier raadplegen. Is je erkenning gekoppeld aan die van een erkende rechtspersoon? Dan kan je ook het feedbackdossier van die laatste raadplegen. Een feedbackdossier bestaat uit verschillende tabbladen met onder meer algemene info over je erkenning, statistieken, gevolgde opleidingen en feedbackitems. Er zijn ook tabs waar je zelf informatie zoals veldwerkervaring en een beschrijving van je opslaginfrastructuur kan aanvullen of wijzigen:

Feedback
Dit biedt een overzicht van al je feedbackitems. Een feedbackitem is afzonderlijke feedback op een ingediend document, op veldwerk of op je opslaginfrastructuur. Wanneer de feedbackgever geen specifieke positieve of negatieve feedback voor je heeft, vermeldt het item enkel dat het voldoet aan de Code van Goede Praktijk. Is er wel gerichte feedback, dan bestaat die uit één of meerdere feedbackaspecten. Een feedbackaspect bestaat uit gerichte, tekstuele feedback en is volgens categorieën onderverdeeld zoals deontologie, uitvoeringskwaliteit veldwerk of bepaling van strategie, methoden en technieken, etc.

Niet voor alle documenten die je indient of elk veldwerk dat je uitvoert, krijg je feedback. Ook zal een feedbackgever niet alle mogelijke feedbackaspecten van een feedbackitem invullen. Dit is geen waardeoordeel maar betekent enkel dat de feedbackgever dat document of dat bepaalde aspect niet beoordeelde. Feedbackaspecten krijgen ook een score (+2, +1, -1 of -2). Deze score is een cijfermatige indicator die de statistieken voedt en jou toelaat om te kijken welke aspecten verbeterpotentieel hebben – een minscore betekent dat er nog veel ruimte voor verbetering is, een plusscore betekent dat die nood er minder is. De score heeft ook enkel betrekking op het feedbackaspect in kwestie en is dus niet representatief voor het geheel.

Statistieken
Deze tab geeft een cijfermatige en grafische weergave van een aantal indicatoren (aantallen en beoordelingen van archeologienota's en nota's). Het geeft behalve de eigen waarden ook telkens het algemene gemiddelde en mediaan weer alsook hoe jouw waarden zich procentueel verhouden tot de respectievelijke gemiddelden. Een grafiek geeft ook het aantal indieningen en het algemene gemiddelde aantal indieningen weer.

Voor de berekening van de gemiddelde percentages per type beoordeling, nemen we enkel de archeologen in rekening die al meer dan vijf dossiers indienden om te vermijden dat niet-representatieve procentuele waarden de dataset vertekenen. De ranking tegenover het gemiddelde wordt uitgedrukt in het percentage dat jouw waarde boven (+) of onder (-) het gemiddelde zit.

Verslagen
Indien je een feedbackgesprek had met het agentschap Onroerend Erfgoed, kan je het verslag hier raadplegen.

Vormingen (enkel bij natuurlijke personen)
Indien je in het kader van het (behoud van) je erkenning een opleiding - georganiseerd of geaccrediteerd door het agentschap Onroerend Erfgoed - volgde, kan je deze in dit overzicht terugvinden.

Veldwerkervaring (enkel bij erkenning type 1)
Hier kan je je huidige veldwerkvoorraad raadplegen en zelf aanvullen. Hierdoor behoud je een overzicht op het aantal dagen dat je eventueel moet presteren om aan de erkenningsvoorwaarden te blijven voldoen. Vanuit deze tab kan je ook een export van je ingevoerde data genereren.

Opslaginfrastructuur (enkel bij erkenning type 1 en rechtspersonen)
Dit bevat de algemene informatie in verband met je erkenning. Hier kan je de beschrijving van je opslaginfrastructuur/ondertekende bevestiging voor gebruik van opslaginfrastructuur van derden opladen. Je kan deze informatie nadien niet wijzigen. Zijn er aanpassingen nodig, contacteer je ons best.

Relaties
Deze tab laat rechtspersonen toe om te bekijken welke erkende natuurlijke personen aan de eigen erkenning gekoppeld zijn. Gekoppelde erkende natuurlijke personen kunnen namens de rechtspersoon documenten indienen, ingediende documenten bekijken en het feedbackdossier van de rechtspersoon raadplegen. Het toevoegen of verwijderen van gekoppelde personen gebeurt door het agentschap. Natuurlijke personen die niet gekoppeld zijn maar wel inzage in het feedbackdossier moeten krijgen, kan men toevoegen en beheren via het Gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid. Let wel: personen die op deze manier inzage verkregen, verschijnen niet in deze tab.

Let op, je kan deze nadien niet wijzigen. Wil je de opgegeven informatie wijzigen, kan je ons contacteren.

We wensen je veel plezier en voldoening met Mijn Erkenning.